มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: กิจกรรมของคณะ ::

แนะนำหลักสูตรรัฐศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์ ได้มีโอกาสแนะนำหลักสูตรและอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (29/06/65)

แนะนำหลักสูตร

ทางคณะรัฐศาสตร์ได้มีโอกาสแนะนำหลักสูตรให้กับทางโรงเรียนโพธิสารวิทยาคมอีกครั้ง กับนร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 (23/06/65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทางโรงเรียนโพธิสารวิทยาคม ได้เปิดโอกาสให้ทางคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้แนะนำหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4  (21/06/65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีโอกาสแนะนำหลักสูตรให้กับนักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม (20/06/65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทีมอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีโอกาสได้เข้าแนะนำหลักสูตรกับทางโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม  (13/06/65 )

นำนศ.เรียนรู้งานปกครองท้องถิ่น อบต.พญาเย็น

23/03/65  ทางคณะรัฐศาสตร์ในนำนศ.ระดับป.ตรีเข้าศึกษาเรียนรู้การบริหารงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็น  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยความรัก

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยความรัก ครั้งที่ 1 ตามโครงการสิงห์สยามเพื่อสังคม คณาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่ชุมชนแออัดข้างโรงขยะหนองแขม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทีมอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ได้เยี่ยมและแระชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียน โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี (09/02/65)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทีมอาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ ยังได้ถือโอกาสแนะนำหลักสูตรให้กับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนชลกัลยานุกูล  จังหวัดชลบุรี (09/02/65)

ภาพบรรยากาศการซ้อมรับปริญญา (06/02/65)

เก็บภาพบรรยากาศการซ้อมพิธีเข้ารับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสยาม คณะรัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท รุ่นแรก

ร่วมกันซ้อมร้องมาร์ชสิงห์สยามเพื่องานรับปริญญา 2565

ผศ.ดร.จิดาภา (อ.เก๋)  นำทีมน้องๆ ป.ตรีซ้อมร้องเพลงมาร์ชสิงห์สยาม วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 

พิธีไหว้ครูประจำปี 2564

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยสยาม โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์เข้าร่วมในพิธี

ตัวแทนการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยสยาม คณะรัฐศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวและเดือนแห่งมหาวิทยาลัยสยาม ประจำปี 2564 

  • นาย วัฒนา จันลา
  • นางสาว วฤณดา กิมเง็ก
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม