คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

เมนู

"ความรู้คู่ความสุข"

ศึกษาดูงาน มณฑลไฮ่หนาน(ไหหลำ) 13-16 มีนาคม 2567

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้นำนศ.ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและคณะอาจารย์ ศึกษาดูงาน ศิลปะ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ประเทศจีน ณ มณฑลไฮ่หนาน 

โครงการฝึกอบรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับการประปานครหลวงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ1-2-3 กลุ่มเทคนิควิชาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ 20,21,26,27,29 มีนาคม 2567 และ 2,5 เมษายน 2567

โครงการกิจกรรมความรู้นอกห้องเรียน

บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ โครงการกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน "การจัดการชายแดนไทย-กัมพูชา" วันที่ 19-20 มกราคม 2567

คำขวัญวันเด็กซอฟต์พาวเวอร์ผู้นำไทยส่งถึงเยาวชน

ถอดรหัสคำขวัญวันเด็กแห่งไทยชาติของผู้นำไทย โดย ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร  (สำนักข่าว TNN)

กดเพื่อรับชม

คณะรัฐศาสตร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

พิธีซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยสยาม.  นศ.ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ร่วมบูมและแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ ทั้งระดับ ปริญญา ตรี โท และ เอก

ประชุมวิชาการเพื่อเสนองานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 5

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ สถาบันเครือข่าย ขัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดาวโหลดเอกสารรวมบทความ ครั้งที่ 5

โบว์ลิ่งการกุศล กับ สมาคมนิยมไทย

คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสมาคมนิยมไทย  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

สยามนิทัศน์ ประจำปี 2566 

30 พย. -1 ธค. 66 สยามนิทัศน์ (OPEN HOUSE)

ศึกษาดูงานในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาชีวิต ความเป็นอยู่ ศิลปะและวัฒนธรรมประชากรชาวไต้หวัน เมื่อวันที่ 23-26 พย 2566 ของ นศ.ดุษฎีบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม