คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยามPolitical Science, Siam University 

เมนู

อบรมการวัดและประเมินการเรียนรู้

04/06/67 คณบดี คณะรัฐศาสตร์ ผศ.ดร. จิดาภา เข้าร่วมอบรม KPA คืออะไร วัดและประเมินอย่างไร และเกณฑ์การให้คะแนนจะนำมาใช้อย่างไร 

โครงการฝึกอบรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับการประปานครหลวงจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาพนักงานระดับ1-2-3 กลุ่มเทคนิควิชาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ การประปานครหลวงสำนักงานใหญ่ 20,21,26,27,29 มีนาคม 2567 และ 2,5 เมษายน 2567

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เริ่มจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วม ตั้งแต่วันที่ 09,10,11/05/65 และ 30,31/05/65

อบรม "ทำอย่างไรไม่ให้ผิดฏหมายเลือกตั้ง 2565"

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมความรู้ในหัวข้อ ทำอย่างไรไม่ผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดย พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาให้ความรู้ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
X