มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

" ความรู้คู่ความสุข "

เรียนรัฐศาสตร์จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทย
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตรงกับวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทย

อบรม "ทำอย่างไรไม่ให้ผิดฏหมายเลือกตั้ง 2565"

05/04/65   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมความรู้ในหัวข้อ ทำอย่างไรไม่ผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดย พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาให้ความรู้   Facebook live

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยความรัก

กิจกรรมเรียนรู้ด้วยความรัก ครั้งที่ 1 ตามโครงการสิงห์สยามเพื่อสังคม คณาจารย์และนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมบริจาคถุงยังชีพแก่ชุมชนแออัดข้างโรงขยะหนองแขม วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

09/02/65   การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยสยาม ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 เริ่มแล้ววันนี้!!

หัวข้อ "From Disruptive to Post COVID-19 World: New Landscapes and Sustainable Development for Thailand". ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม