มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม

คณะรัฐศาสตร์

เมนู

:: โครงการฝึกอบรม ::

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่าง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. 

เริ่มจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วม ตั้งแต่วันที่ 09,10,11/05/65 และ 30,31/05/65  รวม 5 วัน ด้านทรัพยากรมนุษย์

อบรม "ทำอย่างไรไม่ให้ผิดฏหมายเลือกตั้ง 2565"

05/05/65   คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมความรู้ในหัวข้อ ทำอย่างไรไม่ผิดกฏหมายเลือกตั้ง โดย พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาให้ความรู้   Facebook live

การฝึกอบรม

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีความพร้อมด้านการให้บริการฝึกอบรม ทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน โดยมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ รวมทั้งองค์เอกชนที่มีความพร้อมทั้งด้านวิทยากร สถานที่ และองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในการจัดฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการแก่ทุกหน่วยงาน 

สนใจสามารถติดต่อได้ทุกวัน

สำนักงานคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สำนักงานคณะ: 02.867.8000 ต่อ 5350

e-mail: singhasiam8@gmail.com 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม